Buscar

grup-motor-estrategia-prevencio-suidici

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Prévia do material em texto

Direcció d'envelliment i cures 
 Àrea de Drets Socials, Justicia Global, 
 Feminismes i LGTBI 
 
 
GRUP MOTOR DE L’ESTRATÈGIA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI 
 
L’Estratègia de Prevenció del Suïcidi de Barcelona impulsa actuacions per 
avançar en diferent temes clau a la ciutat per la prevenció del suïcidi. El Grup 
Motor de l’estratègia està integrada per les següents entitats i organismes: 
- Departament de Salut de la Generalitat i Pla director de salut mental i 
addiccions. 
- 061 CatSalut Respon. 
- Consorci Sanitari de Barcelona. 
- Consorci d’Educació de Barcelona. 
- Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). 
- Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB). 
- Guàrdia Urbana de Barcelona. 
- Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de Barcelona. 
- Fundació Ajuda i Esperança. 
- Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi. 
- Després del Suïcidi - Associació de Supervivents. 
- Obertament. 
- Taula de Salut Mental de Barcelona.

Materiais relacionados

Perguntas relacionadas

Perguntas Recentes