64
Algoritmos - Teoria e Prática - 3ª Ed. 2012

Exercícios resolvidos: Algoritmos - Teoria e Prática - 3ª Ed. 2012

Thomas Cormen IBSN: 9788535236996

Elaborado por professores e especialistas

Passo 1 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Neste circuito iremos mostrar que o circuito representado nesta figura sempre terá saída 0 independentes das entradas.

Passo 2 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

O circuito equivalente da figura é dado por:

Passo 3 de 3keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Por álgebra booleana podemos simplificar o circuito da seguinte maneira:

Sabemos que:

Logo temos:

Podemos observar que o sistema irá sempre ter um . Portanto o circuito equivalente é igual a zero independente da entrada do circuito.

Navegar por capítulo