calculo Numerico

Dada a Maquina Imaginaria b= 10;k[-4,4] e n=3

o numero x= 0,03366 por arredondamento e opr truncamento .Calcule os erros absolutos e relativos

Disciplina:Cálculo Numérico1.519 materiais