Determine as derivadas y= sen 4x / f(x)= cos e^t

Disciplina:Cálculo Diferencial e Integral Aplicado II1.519 materiais