Determine as derivadas y= sen 4x / f(x)= cos e^t

Disciplina:cálculo diferencial e integral aplicado ii1.519 materiais