Calcule e marque a única resposta correta para a primeira derivada de: k(x)= x2sec(1x)

Disciplina:Cálculo I1.519 materiais