A temperatura de 10°C corresponde em kelvin a: a. 273 b. 283 c. –263 d. 10 e. 0

biofisica 

Disciplina:Biofísica1.519 materiais