Como Keegan refuta a ideia de guerra verdadeira x guerra real de Clausewitz?

Disciplina:Problemas da Guerra e da Paz1.519 materiais