oque é intencionalidade de sentido?​

Disciplina:Sociologia1.519 materiais