explicar o que e outòtrofo?​

Disciplina:Química1.519 materiais