play_circle_filled_white

Vídeo Aula 3 - Economia

https://images.passeidireto.com/thumbnails/video/3617734/thumb.jpg.xlarge
Microeconomia e Economia de Empresas
UNOPAR

Disciplina: Economia I