play_circle_filled_white

07 Exame de Tireóide

UFRJ

Disciplina: Semiologia Médica