ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA. 155 questões. MP
33 pág.

ADMINISTRAÇÃO GERAL E PÚBLICA. 155 questões. MP


DisciplinaArquivologia1.342 materiais5.776 seguidores
Pré-visualização13 páginas
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd!\ufffd\ufffd"
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd#\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd$\ufffd%\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd&&
'()*+*,-.'/0134.'546785*9':;<<=>?@AB?@:
CDEFGFHIJKLMNPQJKRQSTURFVK
WXYZ[\]_`abcSbdebfageahgCiNFNejVGFVNQCDEFGFHIJKIFkNgejVGFVKCDEFGFHIJKIFkKglmno
pZZXq[]`rGIJNDsLMNtCDEFGFHIJKLMN
usRvsQNFIQEwKJQHiQFINDKHxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKHDQiRKGQzKEQGINwNJvKGF{KLMNwDFJQLMNQVNGIJNRQ|
}DQHQEiQG~NDQsKRsQJiKiQRvQJQGVFKRwHQzKGKKRIKKDEFGFHIJKLMNwHQzKGKHvQJ€GVFKHFGIQJEQDFJFKQNiQJKVFNGKRwDQiQGDQ
DQ~KUFRFDKDQHVNGVQFIsKFHw~sEKGKHQIjVGFVKHwHQGDNKH~KUFRFDKDQHIjVGFVKHKHEKFHJQsQJFDKHDKsQRQHsQNVsiKEVKJvNHDQ
KRING‚kQR~FQJJsFVN|
aQJIN
bJJKDN
bHIKsQHIMNƒ]ZZX„VNEQGIJFNDNiJNxQHHNJGNHFIQ| ………†[Y‡‡]q‡XˆZ]Z†‡]‰†Šˆ‹‡]q[YXŒ]‹XYZ[]YZ‹Ž_Ž
WXYZ[\]Ž`abcSbdebfageahgCiNFNejVGFVNQCDEFGFHIJKIFkNgejVGFVKCDEFGFHIJKIFkKglmno
pZZXq[]`SJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRQxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKH
usRvsQNFIQEwKJQHiQFINDKHxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKHDQiRKGQzKEQGINwNJvKGF{KLMNwDFJQLMNQVNGIJNRQ|
SNJEQFNDNiRKGQzKEQGINwDQxFGQEdHQNHNUzQIFkNHQDQVFDQdHQHNUJQNHJQVsJHNHQIKJQxKHGQVQHHJFNHiKJKKRVKGLdRNH
KDQsKDKEQGIQwDFkFDFGDNdHQNIJKUKR~NwKIJFUsFGDNdHQJQHiNGHKUFRFDKDQHtHiQHHNKHQQHIKUQRQVQGDNdHQEQVKGFHENHDQ
VNEsGFVKLMNQVNNJDQGKLMN|
aQJIN
bJJKDN
bHIKsQHIMNƒ]ZZX„VNEQGIJFNDNiJNxQHHNJGNHFIQ| ………†[Y‡‡]q‡XˆZ]Z†‡]‰†Šˆ‹‡]q[YXŒ]‹XYZ[]YZ‹Ž_
WXYZ[\]‘`abcSbdCGK’Shg’ShgCDEFGFHIJKIFkKglmnm
pZZXq[]`SJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRQxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKH
aNEJQRKLMNKNiJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRwzsRvsQNHQvsFGIQFIQE|
}iJNVQHHNDQiRKGQzKEQGINVNGIQEiRKKDQxFGFLMNDNHEQFNHDQKVNEiKG~KEQGINQKkKRFKLMNDNHJQHsRIKDNH|
aQJIN
bJJKDN
bHIKsQHIMNƒ]ZZX„VNEQGIJFNDNiJNxQHHNJGNHFIQ| ………†[Y‡‡]q‡XˆZ]Z†‡]‰†Šˆ‹‡]q[YXŒ]‹XYZ[]YZ‹“”Ž”
WXYZ[\]`abcSbdCGK’Shg’ShgCDEFGFHIJKIFkKglmnm
pZZXq[]`SJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRQxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKH
aNEJQRKLMNKNiJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRwzsRvsQNHQvsFGIQFIQE|
CDFHIJFUsFLMNDNIJKUKR~NQGIJQNHDQiKJIKEQGINHxK{iKJIQDNiJNVQHHNDQVNGIJNRQ|
aQJIN
bJJKDN
bHIKsQHIMNƒ]ZZX„VNEQGIJFNDNiJNxQHHNJGNHFIQ| ………†[Y‡‡]q‡XˆZ]Z†‡]‰†Šˆ‹‡]q[YXŒ]‹XYZ[]YZ‹“”Ž_
WXYZ[\]•`abcSbdCGK’Shg’ShgCDEFGFHIJKIFkKglmnm
pZZXq[]`SJNVQHHNNJvKGF{KVFNGKRQxsGLyQHKDEFGFHIJKIFkKH
usRvsQNFIQEHsUHQsQGIQwJQRKIFkNtvQHIMNDQiJNVQHHNH|
}HiJNVQHHNHNJvKGF{KVFNGKFHiJQHVFGDQEDQKRFG~KEQGINVNEKQHIJKIjvFKDKNJvKGF{KLMN|
aQJIN
bJJKDN
bHIKsQHIMNƒ]ZZX„VNEQGIJFNDNiJNxQHHNJGNHFIQ| ………†[Y‡‡]q‡XˆZ]Z†‡]‰†Šˆ‹‡]q[YXŒ]‹XYZ[]YZ‹“”‘Ž
WXYZ[\]–`abcSbdCDE—’S}P˜g’S}Pglmno
pZZXq[]`bHVNRKDKCDEFGFHIJKLMNaFQGI‚xFVK
CVQJVKDKQkNRsLMNDKKDEFGFHIJKLMNwzsRvsQNFIQEHQvsFGIQ|
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd!\ufffd\ufffd&quot;
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd#\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd$\ufffd%\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd&&
'()(((+,-.-/0)(1234-5.067-4(839)-.469-3+343.0)3:55.;3:;5(45)0-7-4(123+5<=5(/(1>5//239)(0-4(+(/43.73),539:(.3
9)5;-/035(/.3),(/5/0(?5:54-+(/@+5;5.+30)(?(:A(+3)5/5B5)C.4-(43395)()5.0)5/-9()((3?05.12357-4-5.05+3/)5/=:0(+3/D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIVYZ[Z[\
]JPIO^HaEFb'FcdFeEfdEgfh93-3di4.-435h+,-.-/0)(0-;3fdi4.-4(h+,-.-/0)(0-;(fjklm
nIIJROHad53)-(o534:L//-4(
F,)5:(123(3/43.45-03/B5)(-/5p-,93)0q.4-(+((+,-.-/0)(1238r=:B=53-05,(/5B=-)D
h57-4-C.4-(+3/9)345//3/9)3+=0-;3/8343,?(05(3+5/95)+64-38((+,-.-/0)(12343,39)345//3/5(57-4-C.4-(+3,3+3
?=)34)L0-43+53)B(.-s(123/23-+5-(/9)543.-s(+(/95:(5/43:(.534:L//-4(+((+,-.-/0)(123D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIV[tuZY`
]JPIO^HtaEFb'FcdFeEfdEgfh93-3di4.-435h+,-.-/0)(0-;3fdi4.-4(h+,-.-/0)(0-;(fjklm
nIIJROHad53)-(+(v=)34)(4-(
E3./-+5)(.+3(/+-;5)/(/5/43:(/5053)-(/+((+,-.-/0)(1238r=:B=53-05,D
h053)-(+(?=)34)(4-(89)393/0(93)w(xy5?5)8/=/05.0(+(95:30)-9i)(4-3.(:-+(+58-,95//3(:-+(+559)37-//-3.(:-/,3805,
43,39)-.4-9(-/3?r50-;3/(57-4-C.4-(8(57-4L4-(5(5750-;-+(+5+3/9)345//3/3)B(.-s(4-3.(-/D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIV[tuZuZ
]JPIO^H\aEFb'FcdFeEfdEgfh93-3di4.-435h+,-.-/0)(0-;3fdi4.-4(h+,-.-/0)(0-;(fjklm
nIIJROHad53)-(E3,93)0(,5.0(:
F,)5:(123(3/43.45-03/B5)(-/5p-,93)0q.4-(+((+,-.-/0)(1238r=:B=53-05,(/5B=-)D
h0=(:,5.058((?3)+(B5,+((+,-.-/0)(123i9)5+3,-.(.05,5.0543,93)0(,5.0(:843,(/95//3(/)59)5/5.0(.+337343+5
43.A54-,5.038-.73),(1238+54-/238(1235(;(:-(123+(/(0-;-+(+5/+(5,9)5/(D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIV[tuZYz
]JPIO^HZ{aEFb'FcdFeEfdEgfh93-3di4.-435h+,-.-/0)(0-;3fdi4.-4(h+,-.-/0)(0-;(fjklm
nIIJROHad53)-(+3|5/5.;3:;-,5.03})B(.-s(4-3.(:
d5.+35,;-/0(<=5(,=+(.1(8(-.3;(1235(4=:0=)(/23;()-L;5-/-,93)0(.05/9()(3+5/5.;3:;-,5.033)B(.-s(4-3.(:8r=:B=53
-05,D
},3+5:3/34-(:893)9)543.-s()343.A54-,5.0343,3)54=)/39)-,L)-38(9)5/5.0((3=.-;5)/33)B(.-s(4-3.(:(43,9:5x-+(+5+(/
)5:(1>5/543.~,-4(/893:60-4(/8/34-(-/8054.3:B-4(/84=:0=)(-/5+3/;(:3)5/95//3(-/+54(+(-.+-;6+=3D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIV[tuZu€
]JPIO^HZZaEFb'FcdFeEfdEgfh93-3di4.-435h+,-.-/0)(0-;3fdi4.-4(h+,-.-/0)(0-;(fjklm
nIIJROHad53)-(+3/b-/05,(/h?3)+(B5,b-/0C,-4(+(h+,-.-/0)(123‚
E3./-+5)(.+3(/+-;5)/(/5/43:(/5053)-(/+((+,-.-/0)(1238r=:B=53-05,D
h053)-(B5)(:+5/-/05,(/?(/5-(c/5.39)-.469-3+5<=58.(/5,9)5/(/8.(+(i(?/3:=0380=+3i)5:(0-;38+595.+5.+3+5;()-L;5-/
<=5B5)(:,5.05/23-.43.0)3:L;5-/893)5/0()5,5,/5=(,?-5.055x05).385/954-(:,5.05.(9)3/954123+545.L)-3/5,5)4(+3/D
E5)03
F))(+3
F/0(<=5/023GHIIJK43,5.0L)-3+39)375//3).3/-05D MMMNOPQQHRQJSIHINQHTNUSVQHROPJWHVXJPIOHPIV[tuZYt
]JPIO^HZ[aEFb'FchgeEfdEgflƒƒ„
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd!\ufffd\ufffd&quot;
\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd
\ufffd\ufffd\ufffd#\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd$\ufffd%\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd &\ufffd&&
'(()*+,-/0123451673680946:;<1254=097368>93?454;593@36824AB1C
;612=4@3D4AE06?1@809F12G@046068B109?1@8H@I4824@6J1294AB1KI94L0DMI0068B13@602354609I9?1@80N81?454L0D9436
?19FO0N1KF1284512501F128I@35450604904A46?1@684@806PQ39F02483L15061<20L3L>@?3412=4@3D4?31@4O39FO3?44F21O3J024AB1
50@1L46F2R83?460801234650=068B1PS066060@8351KTIO=I016380@64<43N1P
70=I@51491502@48012345063680946K40L1OIAB112=4@3D4?31@4O50F0@50?454L0D9436540L1OIAB151F452B1503@8024AB154
12=4@3D4AB1?19160I90310N802@1P
U0281
V22451
V684MI068B1W,(()X?190@8R23151F21J06612@16380P YYYZ+[\\,*\)](,(Z\,^ Z_]`\,*+[)a,`b)[(+,[(`cdee
f)[(+g,ij-UV7kVl;mnUo/Umopqqr
'(()*+,-/0123451673680946:;<1254=097368>93?454;593@36824AB1C
;612=4@3D4AE06?1@809F12G@046068B109?1@8H@I4824@6J1294AB1KI94L0DMI0068B13@602354609I9?1@80N81?454L0D9436
?19FO0N1KF1284512501F128I@35450604904A46?1@684@806PQ39F02483L15061<20L3L>@?3412=4@3D4?31@4O39FO3?44F21O3J024AB1
50@1L46F2R83?460801234650=068B1PS066060@8351KTIO=I016380@64<43N1P
QF23@?HF31544I81l12=4@3D4AB139FO3?4I90O0L451=24I504F20@53D4=0912=4@3D4?31@4OK5084O9151MI0F1663<3O3804O=I9@HL0O
50?1@821O061<20149<30@800N802@1P
U0281
V22451
V684MI068B1W,(()X?190@8R23151F21J06612@16380P YYYZ+[\\,*\)](,(Z\,^ Z_]`\,*+[)a,`b)[(+,[(`cdes
f)[(+g,id-UV7kVl;59:tkQuCotkQuovwpx
'(()*+,-QF4F0O51y1909@4653L026468012346
;?02?4540L1OIAB1544593@36824AB1KTIO=I01380960=I3@80P
m94546F23@?3F43653J020@A460@82044<1254=09?OR663?4544593@36824AB104?1@83@=0@?34O53D206F0381z6y3F{8060650
24?31@4O3545051602yI94@1K50J1294MI0K@4F2390324KF20L4O0?01 K0K@460=I@54KF205193@41MI0F150
602?y4945150y1909?19FO0N1P
U0281
V22451
V684MI068B1W,(()X?190@8R23151F21J06612@16380P YYYZ+[\\,*\)](,(Z\,^ Z_]`\,*+[)a,`b)[(+,[(`ji|ijd
f)[(+g,ie-UV7kVl;mnUo/Umopqqr
'(()*+,-u1L02@4<3O35450
;20J129451V68451}I98094F231238R231@464=0@546F1OH83?404?45>93?454943123454661?3054506?1@809F12G@046PU19
0J0381K50D0@4650F4H606K5053J020@8063@?O3@4AE06?IO8I2436K?1@80N816F1OH83?1600953J020@806=24I6503@602AB13@802@4?31@4OK