Se o modelo de átomo de Rutherford for comparado ao Sistema Solar, o que corresponderia ao sol? E aos planetas​?

Disciplina:Sociologia1.519 materiais