A maior rede de estudos do Brasil

Grátis
2 pág.
Gliconeogênese, Lipólise, Glicólise, CK, Glicogenólise, Beta Oxidação

Pré-visualização | Página 1 de 1

GLICOSE
G6P
ADENILCICLASE
LIASE
FOSFORILASE
Pi
UDP
+
GLICOGÊNIO PRIMER
GLICOGÊNIO
G1P
MUTASE
UDPG
QUINASE
UTP
FOSFATASE
Pi
ATP
P
AMPc
P
PROTEÍNA QUINASE
LHS 
TAG
MAG
DAG
ACIL
ACIL
ACIL
G3P
ISOMERASE
DESIDROGENASE
MUTASE
NADH2
ALDOLASE
F6P
GA3P
F1,6diPGA
FOSFATASE
Pi
PDHA
1,3diPGA
3PGA
2PGA
PEP
OAA
DESIDROGENASE
NAD
Pi + NAD
NADH2
DESIDROGENASE
NAD
NADH2
GLICEROL
QUINASE
ATP
ADP
ADP
ATP
QUINASE
ENOLASE
H2O
PIRUVATO
DESCARBOXILASE
QUINASE
GTP
GDP
CO2
MALATO
LACTATO
ACIL CoA
DESIDROGENASE
NADH2
NAD
SH CoA
XILULOSE 5P
PROPIONATO
LACTONA 6P
ACIDO 6 FOSFOGLICONICO
RIBULOSE 5P
RIBOSE 5P
XILULOSE 5P
SEDOHEPTULOSE 7P
GA3P
F6P
ERITROSE 4P
1
CITRATO
ACETIL CoA
PIRUVATO
OAA
DESIDROGENASE
CARBOXILASE
CO2
CO2
CAT I
CAT II
CARNITINA
ACIL CoA
ACIL CARNITINA
SH CoA
SH CoA
ACIL CARNITINA
ACIL CoA
BETA ENOIL CoA
DESIDROGENASE
UTP
FAD
FADH2
ACONITASE
H2O
BETA ENOIL CoA
BETA OH ACIL CoA
DESIDROGENASE
NADH2
NAD
BETA CETO ACIL CoA
LIASE
CITOSOL
MITOCONDRIA
PROPIONIL CoA
ACETIL CoA
ISOCITRATO
ALFA CETOGLUTARATO
MALATO
FUMARATO
SUCCINIL CoA
SUCCINATO
PROPIONIL CoA
NADH2
NAD