Buscar

qual e a principal caracteristica que diferencia as microbacterias, como mycobacterium tuberculosos de gram positiva e gram negativa